ΑΡΧΙΚΗ

Διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο προσωπικό και πλήρη εξοπλισμό, στην GK Color επιτυγχάνουμε τη σωστή διαχείριση των έργων και την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών σχεδιασμού και ελέγχου, για την παροχή άριστων υπηρεσιών και την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών εντός των προσυμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Latest Projects

Petros Hair Salon
Petros Hair Salon
Ismini Haritonos
Ismini Haritonos
Action Aid Hellas
Action Aid Hellas

info@gkcolor.gr | gkcolor@gmail.com
694 76 87 340694 88 95 354
Χατζηαποστόλου 36, 104 43, Αθήνα