ΑΡΧΙΚΗ

Διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο προσωπικό και πλήρη εξοπλισμό, στην GK Color επιτυγχάνουμε τη σωστή διαχείριση των έργων και την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών σχεδιασμού και ελέγχου, για την παροχή άριστων υπηρεσιών και την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών εντός των προσυμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Latest Projects

10AM Lofts
10AM Lofts
Kika Bar
Kika Bar
Petros Hair Salon
Petros Hair Salon

info@gkcolor.gr | gkcolor@gmail.com
694 76 87 340694 88 95 354
Χατζηαποστόλου 36, 104 43, Αθήνα